Loading...

Пчеларници

Официјалните активности на MacBee започна  во 2012 година,  кога во 7 експериментални пчеларници во Богданци, Негорци, Гевгелија, Дихово, Драчево, Мршевци и Свети Николе, се формираа и одгледуваа 84 пчелни семејства по униформен протокол, сместени во ДБ, ЛР, ФР и РВ кошници. Експерименталните пчеларници ги водат искусни и квалификувани одгледувачи на пчели (кликни на локацијата за повеќе информации).

mapa pcelarnici1 – Драчево

2 – Мршевци

3 – Малино

4 – Јосифово

5 – Негорци

6 – Богданци

7 – Дихово

8 – Дихово 2