Day: April 15, 2019

Студиско патување на MacBee во Малта и Сицилија

Во рамките на соработката помеѓу Македонското здружение за заштита на македонската автохтона медоносна пчела – MacBee и здружението за заштита на биодиверзитетот од Малта – Breeds of Оrigin, од 18 до 25 март се реализираше студиско патување на медитеранските острови Малта и Сицилија во Италија. При посетата, единаесет членови на MacBee имаа можност да се […]

Read more