Day: April 4, 2019

Членови на MacBee гости во ТВ емисијата „Јади бурек“

Претседателот на MacBee дипл. зем. инж. Горан Алексовски и членот на Управниот одбор Иван Додевски на 2-ри април 2019 година, беа гости во ТВ емисијата „Јади бурек“ емитувана на ТВ Сонце. Гостувањето беше добра можност да се претстави пчеларството како можност за професионална определба и занимање, беа претставени пчелните производи, се разговараше за повеќе теми […]

Read more

Одржано изборно собрание на MacBee

На 24 февруари 2019 година, во Кавадарци, беше одржано третото Изборно собрание на MacBee. На Дневен ред на Изборното собрание беа поставени точките за избор на верификациона комисија, избор на претседател на здружението, како и избор на управувачки органи на MacBee. Откако беше формирана верификационата комисија и истата ги потврди веродостојноста и исправноста на пристигнатие […]

Read more