Day: February 5, 2019

Успешно одржан настанот „Пчеларски ден – знаење и дружење 2019“

На 27 јануари 2019 година, на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, во организација на MacBee беше одржан настанот „Пчеларски ден – знаење и дружење 2019“. Голем број на пчелари од цела држава имаа можност да присуствуваат на повеќечасовна програма составена од неколку презентации. Откако настанот беше отворен преку поздравен говор на продеканот […]

Read more