Day: October 30, 2018

ФОРМИРАНА МЕЃУНАРОДНА МРЕЖА ЗА СЕЛЕКЦИЈА И ЗАШТИТА НА МЕДОНОСНИТЕ ПЧЕЛИ (International Honey Bee Breeding Network – IHBBN)

На 19 Октомври 2018 година, во просториите на Институтот за пчеларство во Хохен Нојндорф, Германија, се одржа еднодневен семинар за учесниците во проектот SMARTBEES. На семинарот, претходно формираната работна група го презентираше предлог статутот на идната „Меѓународна мрежа за селекција и заштита на медоносните пчели“. Следеше опсежна дискусија за да се дојде до конечната форма […]

Read more