Day: September 21, 2018

Работна средба на MacBee во Маврово

  На 11 септември 2018 година во Маврово беше одржана работна средба на здружението MacBee. Состанокот беше искористен за да се сумираат резултатите од досегашното работење на здружението, а беа донесени и повеќе Одлуки поврзани со тековните и идни активности на MacBee. На иницијатива на неколку членови на здружението, беше организирана дегустација на повеќе видови […]

Read more