Студиски патувања

СТУДИСКИ ПАТУВАЊА за членовите на MacBee (MacBee intra) со цел да се посетат:

– Пчеларници во Република Македонија и странство
– Истражувачки центри во странство
– Советувања, конгреси и симпозиуми по пчеларство
– Производни капацитети за пчеларска опрема и алат
– Одгледувачки центри за матици и роеви во странство
– Високообразовни и научни институции


Покрај организацијата на посети во Република Македонија и странство, MacBee организира и студиски посети на гости од државата и странство во своите капацитети.