Интерактивност

ИНТЕРАКТИВНОСТА помеѓу членовите на MacBee е озвоможена со употреба на современа технологија и IT алатки, како што се:

– Интернет страницата www.MacBee.org каде пристапот до сите информации е возможен само за членовите на здружението, кои имаат пристап до MacBee intra.

– YouTube канал за размена на видео записи.

– Skype за  dual или конференциска комуникација.

-Facebook за блог комуникација