Едукација

PraksaЕДУКАЦИЈАТА во MacBee се одвива континуирано【運賃見積り】【直送品】サカエ SAKAE 中軽量棚MLW型 MLW2745R, а истата е насочена кон оспособување на членовите во однос на унифицираното одгледување и тестирање на пчелните семејства од A[空想刀-高級模造刀] ZS-141 闇霞 DX -YAMIKASUMI-DX- 布製刀袋付き◆送料無料◆ ●居合練習 居合稽古に最適 ● 端午の節句 子供の日 こどもの日 居合道 ast. m籐家具 今枝商店 籐リビング4点セット Y-45460Bset Y45460Bset. macedonica според протоколот на здружението. Во рамките на здружението се организираат обуки и презентации од областа на:

– Тестирање на пчелните семејства (карактеристики)
– Биологија на пчелното семејство
– Употреба на современи методи во пчеларството
– Најнови достигнувања од пчеларската наука и пракса
– Здравствена заштита на пчелните семејства

Sostanok3Обуките се спроведуваат на пчеларник или со употреба на современа технологија (види Интерактивност). Користењето на услугите е возможно само за членовите на MacBee (види MacBee Intra).

MacBee во својата програма има поставено како задача, организирање на редовно годишно Советување за пчеларство во Република Македонија.