Активности

Функционирањето на MacBee се одвива преку голем број на истражувачки, едукативни и апликативни активности, како што се:

ИСТРАЖУВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ 

ЕДУКАЦИЈА 

ИНТЕРАКТИВНОСТ 

СТУДИСКИ ПАТУВАЊА 

За вклучување во која и да било од наведените активности неопходно е да бидете член на MacBee (види MacBee intra).

[logo-slider]