Ден: д.м.г

MacBee домаќин на пчелари од Малта

Во периодот од 27.06 до 04.07. 2018 година, во студиска посета на Република Македонија беа членовите на здружението Бридс оф ориџин конзервенси (Breeds of Origin Conservancy) од Малта. Здружението во рамки на своите цели, односно заштитата на автохтоната флора и фауна, загрозените видови и подвидови во Малта, доста е активно и напорно работи и во […]

Read more