Рудник

ИВАН ДОДЕВСКИ

Локација на пчеларник: РудникIMAG0879

Број на пчелни семејства и тип на кошници: 200 / ЛР

Пчеларско искуство: 12 години

Број и тип на пчелни семејства во MacBee12 / ЛР

Контакт: ivan_dodevski@hotmail.com