Пчеларник Мршевци

Jonce DodevskiЈОНЧЕ ДОДЕВСКИ

Локација на пчеларник: Мршевци

Број на пчелни семејства и тип на кошници: 63 / ЛР

Пчеларско искуство: 10 години

Број и тип на пчелни семејства во MacBee12 / ЛР

Контакт: jonce-premier@live.com