Кованец

negorciИГОР ИЛКОВ

Локација на пчеларник: Кованец

Број на пчелни семејства и тип на кошници: 20 / ДБ

Пчеларско искуство: 10 години

Број и тип на пчелни семејства во MacBee12 / ДБ10

Контакт: ilkov@macbee.org